LÝ DO BẠN CHỌN CHÚNG TÔI

Trong năm 2015, Tập đoàn Pacific Star tự hào thành lập đơn vị mới nhất của Tập đoàn – Công ty TNHH Star Concord (Việt Nam) tại Việt Nam. Công ty TNHH Star Concord (Việt Nam) hoạt động dựa trên sự kết hợp giữa chuyên môn và sự am hiểu về lĩnh vực logistics, chúng tôi hoàn toàn có thể cạnh tranh với các doanh nghiệp trong nước và thích ứng với nền kinh tế năng động thông qua quá trình học hỏi và am hiểu những yêu cầu và mong muốn của khách hàng....